Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Στο περιθώριο του 5ο PHOTONET SHOW Θεσσαλονίκης 19 -20 – 21 Φεβρουάριου 2010
Η Π.Ο.Φ. το Σάββατο 20 και Κυριακή 21 σε ιδικά διαμορφωμένη αίθουσα μέσα στην έκθεση θα υποδεχθεί και θα συζητήσει με τα σωματεία της βορείου Ελλάδος για τα τοπικά προβλήματα και γενικότερα τα προβλήματα του κλάδου.

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Η ΠΟΦ απέστειλε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στο φορολογικό σύστημα της χώρας .
Μετά το ΔΣ την Δευτέρας η ΠΟΦ ανακοινώνει για ενημέρωση των μελών της-φωτωγράφων .• Κάθε επιχείρηση να φορολογείται ανάλογα με τα έσοδα και τα έξοδά της, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και τα παραστατικά στοιχεία που αποτελούν την μοναδική πηγή προσδιορισμού των κερδών της

• Όχι στα αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού εσόδων των επιχειρήσεων

• Κλείσιμο των χρήσεων λίγους μήνες μετά την κατάθεση των δηλώσεων στην Εφορία. Κατάργηση του απαράδεκτου καθεστώτος των ανέλεκτων χρήσεων

• Όχι στην αύξηση του Φ.Π.Α.

• Όχι στην αύξηση των συντελεστών καθαρού κέρδους

• Κατάργηση του χαρτοσήμου στην ενοικίαση καταστημάτων

• Όχι στην ομηρία του επανελέγχου στις χρήσεις που έχουν περαιωθεί

• Όχι στην κατάργηση του αφορολόγητου ορίου αλλά αύξησή του

για το ΔΣ
Ο πρόεδρος Αλεξίου Κ. Ο Γραμματέας Τσιάπας Ζήκος