Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Β. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Τα ποσοστά ανά ασφαλιστική κατηγορία ορίζονται ως εξής :
Για τις Α.Κ. από την πρώτη μέχρι και την 6η ποσοστό 0,9%
Για την 6η Α.Κ. ποσοστό 1%
Για την 7η Α.Κ. ποσοστό 1,1%
Για την 8η Α.Κ. ποσοστό 1,2%
Για την 9η Α.Κ. ποσοστό 1,3%
Για την 10η Α.Κ. – 14η ποσοστό 1,4% και μέχρι το 27ο έτος ασφάλισης.
Από το 28ο έτος, το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται ανά έτος κατά 0,1% για κάθε επόμενη τριετία και μέχρι το 36ο ασφάλισης.
Από το 37ο έτος και άνω, η προσαύξηση ανέρχεται σε 2,1% ανά έτος ασφάλισης.

3. Ειδικά για όσους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση για πρώτη φορά μέχρι 31.12.1992 και θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1.1.2018, το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών ή ασφαλιστικών κατηγοριών, όπως αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες γενικές ή καταστατικές διατάξεις κάθε φορέα κύριας ασφάλισης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του νόμου αυτού.
( Με το παλαιό σύστημα ηταν 3% )
Άρθρο 5
Ρύθμιση Θεμάτων Διαδοχικής Ασφάλισης
«1. Τα πρόσωπα τα οποία ασφαλίσθηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισμούς, δικαιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισμό, στον οποίο ήταν ασφαλισμένα κατά την τελευταία χρονική περίοδο της απασχόλησης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του οργανισμού αυτού.

Κυριακή, 9 Μαΐου 2010


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Στην συνάντηση που είχαμε με το προεδρείο της συνομοσπονδίας τον περασμένο Δεκέμβριο είχαμε αναφέρει ως το βασικότερο πρόβλημα του κλάδου μας τον παραεπαγγελματισμό.
Για λόγους ηθικής συμπαράστασης είχαμε παρακαλέσει – απαιτήσει από την συνομοσπονδία μας να σεβαστεί πρώτη εκείνη τον κλάδο μας και να σταματήσει τουλάχιστον σε μεγάλα γεγονότα όπως το συνέδριο της να χρησιμοποιεί υπάλληλο της άσχετο με το επάγγελμα του φωτογράφου για την φωτογραφική κάλυψη του.
Όταν το θέμα τέθηκε στο οικονομικό επίπεδο είχαμε προτείνει την δωρεάν κάλυψη από την ομοσπονδία μας.
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι εξακολουθείτεαι η ίδια τακτική.
Αν η συνομοσπονδία μας γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το αίτημα μας και δεν σέβεται πρώτη εκείνη ένα κλάδο που ανήκει στην δύναμη της  πως μπορούμε να απαιτήσουμε από άλλους να μην χρησιμοποιούν παραεπαγγελματίες ; και πως μπορεί να μας πείσει ότι θα την έχουμε αρωγό για την επίλυση των προβλημάτων μας ;
Καταγγέλλουμε την αδιαφορία προς το αίτημα μας και την προκλητική επανάληψη του φαινομένου.
Αναλογιστείτε στους καιρούς που περνάμε αν δεν υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας πως θα απαιτήσουμε από την οικονομικά εξουθενωμένη κοινωνία να σέβεται τον επαγγελματία;
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΣΕΒΕΕ - ΕΣΕΕΑθήνα, 3 Μαΐου 2010


Θέμα : Όλα τα εμπορικά καταστήματα και οι επιχειρήσεις κλειστές, την Τετάρτη 5 Μαΐου. Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις μαζί με την ΓΣΕΕ.


Η Ελλάδα μπορεί να απέφυγε το τυπικό της πτώχευσης, αλλά βρίσκεται όμηρος των δανειστών της. Τα μέτρα που μας επέβαλαν θα οδηγήσουν την Οικονομία και τις δυνατότητές της σε παρατεταμένη ύφεση, σε λουκέτα, ανεργία και περιθωριοποίηση των ασθενέστερων οικονομικά τμημάτων του πληθυσμού. Θυσία στο βωμό της Δημοσιονομικής Προσαρμογής και των Δανειακών αναγκών μας.

Σε πρώτο χρόνο πρέπει να προστατεύσουμε το Κοινωνικό Κράτος. Δίχτυ ασφαλείας και Κοινωνικής Προστασίας για εργαζομένους και αυτοαπασχολουμένους ως άμεση προτεραιότητα. Άμεσα επίσης μέτρα για ανάπτυξη και μεγάλες επενδύσεις, αλλά κυρίως μικρές που διαχέουν καλύτερα τον παραγόμενο πλούτο, είναι πιο προσαρμοστικές στις οικονομικές αναταράξεις και διασφαλίζουν καλύτερα τις θέσεις εργασίας.

Πρέπει να διαμορφώσουμε εκείνες τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ώστε τα μέτρα που επιβλήθηκαν στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία το συντομότερο να ανατραπούν.

Την Τετάρτη 5 Μαΐου συμμετέχουμε στις Κινητοποιήσεις μαζί με την ΓΣΕΕ.
Όλες οι επιχειρήσεις κλειστές.