Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Η.Μ.Α)



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ  ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η.Μ.Α
Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου με το ΥΠΕΚΑ σας ενημερώνουμε  :
Διευκρινίστηκε ότι το μητρώο αποβλήτων αφορά αυτούς που για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις τους υπόκεινται σε περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις .
Οι  κατηγορίες Α1 Α2 & Β  .
Με δεδομένο ότι τα Φωτογραφεία είτε έχουν mini lamb είτε όχι , δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες δεν υποχρεούνται να ενταχθούν στο ΗΜΑ  .
Αθήνα 28/02/2017


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου