Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Η.Μ.Α)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ  ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η.Μ.Α
Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου με το ΥΠΕΚΑ σας ενημερώνουμε  :
Διευκρινίστηκε ότι το μητρώο αποβλήτων αφορά αυτούς που για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις τους υπόκεινται σε περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις .
Οι  κατηγορίες Α1 Α2 & Β  .
Με δεδομένο ότι τα Φωτογραφεία είτε έχουν mini lamb είτε όχι , δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες δεν υποχρεούνται να ενταχθούν στο ΗΜΑ  .
Αθήνα 28/02/2017


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου