Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Ηλεκτρονική κάρτα για μετανάστες

Αλλάζει το σύστημα αδειοδότησης για τους 530.000 αλλοδαπούς που πληρούν τις προϋποθέσεις διαμονής


Με την ηλεκτρονική κάρτα μετανάστη είναι υποχρεωμένοι να εφοδιαστούν όλοι οι αλλοδαποί που μένουν στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή.
Στόχος των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που ευθυγραμμίζονται με το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι η αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας. Η προωθούμενη ρύθμιση υπολογίζεται ότι αφορά περισσότερους από 530.000 μετανάστες που μένουν στην Ελλάδα και πληρούν τις προϋποθέσεις να αποκτήσουν την ηλεκτρονική κάρτα διαμονής.

ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ. Στην κάρτα θα αποθηκεύονται σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων μία ψηφιακή φωτογραφία και δύο δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ελέγχεται η γνησιότητα του εγγράφου από όλες τις αρμόδιες Αρχές και κυρίως να ταυτοποιείται ο κάτοχός του.
Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας συνεπάγεται και μία σειρά από αλλαγές στο υπάρχον σύστημα έκδοσης αδειών σε αλλοδαπούς, ενώ στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ο σταδιακός μετασχηματισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις αποκαλούμενες «υπηρεσίες μιας στάσης».
Επίσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, θα λειτουργήσουν συγκεκριμένα σημεία υποδοχής ανά την Ελλάδα (ένα σε κάθε νομό) με εξαίρεση τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αιγαίου, όπου προβλέπονται περισσότεροι σταθμοί υποδοχής.
Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι αρμόδιες για την παραλαβή των αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής, τη λήψη των βιομετρικών στοιχείων που θα αποτελούν τη βάση των δεδομένων της ηλεκτρονικής κάρτας για τους μετανάστες και την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών ζητήσουν οι υποψήφιοι κάτοχοι των καρτών αυτών.

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Με το ίδιο νομοσχέδιο καθιερώνεται ειδική θεώρηση εισόδου για πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να έρθουν στην Ελλάδα για εποχική απασχόληση, η οποία μπορεί να φτάνει μέχρι και τους έξι μήνες. Με τον τρόπο αυτό νομίμως μπορούν να απασχολούνται σε συγκεκριμένο εργοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι για την είσοδο των μεταναστών προκαταβάλλεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ ή στο ΙΚΑ, ανάλογα με το είδος και τη φύση της εργασίας.
Επιπλέον, προβλέπεται η διαδικασία χορήγησης εκ νέου της ελληνικής ιθαγένειας σε πολίτες του Ισραήλ που έχουν γεννηθεί μέχρι τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εφόσον είχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους, ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο την απώλεσαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου